UPL Trucizna na krety Quickphos Pellets 1kg

143,00

Opis

UPL Trucizna na krety Quickphos Pellets 1kg

QUICKPHOS Pellets 56GE 1kgQUICKPHOS PELLETS 56 GE jest środkiem owadobójczym i gryzoniobójczym w formie pastylek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, o działaniu gazowym przeznaczonym do fumigacji /dezynsekcji ziarna zbóż (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo) i nasion grochu oraz materiału siewnego w magazynach i przechowalniach, w komorach elewatorów i w silosach. Środek zwalcza jaja, larwy i formy dorosłe następujących szkodników magazynowych: strąkowca grochowego, wołka zbożowego, omacnicy spichrzanki, mklika mącznego, wołka ryżowego, spichrzela surinamskiego, rozpłaszczyka rdzawego, trojszyka gryzącego, trojszyka ulca. Quickphos idealnie sprawdza się w zwalczaniu populacji karczownika, kreta.ZASTOSOWANIE ŚRODKADziałanie środka polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu – fosforowodoru. Jedna pastylka o wadze 0,6 g wydziela 0,2 g fosforowodoru. Obiekt należy przygotować do zabiegu, a środek stosować ściśle według obowiązującej szczegółowej instrukcji stosowania.FUMIGACJA / DEZYNSEKCJAZiarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona grochu luzem w pryzmie lub silosie. Zalecana dawka: 20-25 pastylek/tonę (4-5 g fosforowodoru/tonę).Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3-8 dni.Wietrzenie: zależy od budowy budynku.Maksymalna liczba zabiegów: 1.Ziarno zbóż: pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, proso, sorgo oraz nasiona grochu w workach na paletach.Zalecana dawka: 20-25 pastylek/m (4-5 g fosforowodoru/ m3 ).Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności: minimum 3-8 dni.Wietrzenie: zależy od budowy budynku.Maksymalna liczba zabiegów: 1.SKUTECZNY I SPRAWDZONY ŚRODEK W WALCE Z KRETEM!Sposób użycia:W aktywnych kretowiskach należy umieścić po 5-10 pastylek. Preparat pod wpływem wilgoci wydziela gaz trujący dla kretów.Pełna informacja o preparacie znajduje się w etykiecie – instrukcji stosowania środka ochrony roślin dołączonej do każdego opakowania. Przed użyciem zapoznać się z etykietą. Stosować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowań jednostkowych.Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy o środkach ochrony roślin.Dokonując zakupu środka potwierdzam, że jestem osobą posiadającą świadectwo przeszkolenie środków ochrony roślin.ŚRODEK PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONE EKIPY.

UPL: Środki ochrony roślin

sieroty i wdowy word, telewizja trwam program na dziś, kursy microsoft, klawiatura mechaniczna switche, java staż kraków, mechatronika czy warto, web api, silnia w matematyce, idea bank przejęty

yyyyy