Monsanto Roundup 360 Plus 5L (11916)

206,63

Opis

Monsanto Roundup 360 Plus 5L (11916)

MONSANTO ROUNDUP 360 PLUS 5L (11916)

Opis:

Roundup 360 Plus jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na polach uprawnych kukurydzy, ziemniaka, marchwi, pietruszki, cebuli, pora (z siewu), buraka cukrowego, przed zbiorem pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego, na ściernisku, ugorach i odłogach, oraz terenach nieużytkowanych rolniczo. Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Chwasty wrażliwe:

– dawka 1,25 l/ha: komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne. – dawka 1,875 l/ha: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, tobołki polne. – dawka 2,5 l/ha: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. – dawka 3,75 l/ha: bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. – dawka 4,0 l/ha: bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. – dawka 6,0 l/ha: bylica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, perz właściwy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, samosiewy zbóż, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa. – Chwasty odporne: skrzyp polny. 

STOSOWANIE:

Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia wschodzących chwastów:- KUKURYDZA – 1,25 – 2,5 l/ha. – ZIEMNIAK – 1,25 – 2,5 l/ha. – MARCHEW, PIETRUSZKA CEBULA, POR (Z SIEWU) – 1,25 – 1,8 l/ha. Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej- BURAK CUKROWY – 1,25 – 2,5 l/ha. Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczania chwastów. – PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, RZEPAK OZIMY – 1,875 – 4,0 l/ha.  Przed zbiorem roślin uprawnych w celu przyspieszenia zbioru (desykacja). – PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, RZEPAK OZIMY – 1,875 – 4,0 l/ha.  Ścierniska – 2,5 – 6,0 l/ha. – Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe) – 3,75 – 6,0 l/ha. – Likwidacja ugorów i odłogów – 3,8 – 6,0 l/ha. 

Monsanto: Środki ochrony roślin

freshmail api, czy maturę rozszerzoną można oblać, podatek cukrowy ustawa gov, gra dla dwoch osob, strata w bilansie, czarny ekra

yyyyy