Amortyzator Z Taśmą 2m Łączniki Dwufunkcyjne

263,98

SKU: 04e7b0fa9b78 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

Amortyzator Z Taśmą 2m Łączniki Dwufunkcyjne

Amortyzator z taśmą 2 m + 2 łączniki dwufunkcyjne Delta Plus AN203200ZZ Taśmy poliestrowe.Łączniki stalowe.ZastosowaniePrzemieszczanie pionowe na stałej strukturze.Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji.Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej.Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m).Zgodność z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnejEN 365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania. EN 355 : 2002 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Absorbery energii 140 kg Wymagania dodatkowe przy zastosowaniu szczególnymCERTYFIKAT DO UŻYTKU W POZIOMIE RfU PPE-R/11.074 – Do użytku poziomego na krawędziach, linki z amortyzatorami lub bez.RFU CNB/P/11.074 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – Część 1: Przenośny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości ze sztywną prowadnicą SZCZEGÓŁOWE ZGODNOŚCI KWALIFIKACYJNEEN 363 : 2018 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości – Systemy indywidualne do ochrony przed upadkiem. EN 364 : 1992 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości: Metody przeprowadzania prób. Jednostka sprzedaży: 1 sztuka. Wyjaśnienie norm dotyczących sprzętu do pracy na wysokości – amortyzatora.EN 365Norma ta przedstawia opis oznaczeń, które powinny znaleźć się na sprzęcie powstrzymującym upadek z wysokości, jak również informacji, które obowiązkowo powinny zostać umieszczone w instrukcji użytkowania.Instrukcje odnośnie badań okresowych muszą między innymi obejmować:- Zalecenia dotyczące częstotliwości wykonywania badań okresowych, biorąc pod uwagę takie czynniki jak uregulowania prawne, rodzaj sprzętu, częstotliwość użytkowania i warunki środowiskowe. Te zalecenia powinny zawierać klauzulę informującą, że badanie okresowe należy wykonywać przynajmniej raz do roku;- Ostrzeżenie podkreślające fakt, że badania okresowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez kompetentne osoby i z bezwarunkowym poszanowaniem wskazówek producenta w zakresie badań okresowych.KONTROLA WZROKOWA DOTYCZY:Szelek, pasów, linek, lin, amortyzatorów, urządzeń samohamownych niedemontowalnych (np. AN102), łączników, elementów naszych zestawów (z wyjątkiem ELARA270), tymczasowych kotwiczeń (trójnóg, LV201…)PRZEGLĄD MECHANICZNY DOTYCZY:Urządzeń samohamownych demontowalnych, urządzeń ratowniczych (np. TC013)EN 355Składniki systemu hamującego upadek, które gwarantują zatrzymanie upadku z wysokości przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa, zmniejszając powstałą energię uderzenia.EN 363Zestaw sprzętu ochrony indywidualnej zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, połączony między sobą i przeznaczony do powstrzymania upadku. System powstrzymujący upadek musi składać się co najmniej z szelek bezpieczeństwa i systemu hamującego.EN 364Norma ta opisuje metody badań dla poszczególnych środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości jak również aparaturę służącą do tych badań.Producent: DELTA PLUS

Deltaplus: Pozostałe artykuły BHP

wifi 6 jako standard został zaprezentowany w roku:, euklidesowa, test osobowości mbti, zmo, jak uaktualnić ios, dzielenie całkowite c++, pętla while javascript, jak obliczyć vat na fakturze, e money przetargi, saldeo opinie, chore msp link, gry z lat 80, co znaczy być bi, przelewy w alior, pobieranie chrome

yyyyy